Μάθημα 28

Οι φωτογραφία της Μόνικα γέμισε με απορίες το τραπέζι και άχησαν να ρωτούν για τις δουλειές τους.

- Does your father still work, monica? ( scarlett )

- Yes, he's a reporter. He works for a local newspaper in Manchester. ( Μόνικα )

- And how about your brother? Is he a reporter too? ( scarlett )

- No, he isn't. He's a police officer. He works in a police station not far from home. Amy works with Tim in the same police station. She comes from Buxton. ( Μόνικα )

- Where's Buxton? ( Μπόνι )

- Buxton is a little town close to Manchester. People from Buxton often go to Manchester for shopping. ( Μόνικα )

-  Now we know everything about your family. Do you want to ask anything about our family? ( Κλάιντ )

- Yes, I do. What..? ( Μόνικα )

Does your father still work, monica
νταζ γιόρ φάδερ, στιλ γουόρκ, Μόνικα?] [Δουλεύει ακόμα ο πατέρας σου Μόνικα ?]

Yes, he's a reporter. He works for a local newspaper in Manchester
γίες, χιζ ε ριπόρτερ, χι γουόρξ, φορ ε λόκαλ νιούζπεϊπερ, ιν μάν-τσεστερ] [ Ναι, είναι δημοσιογράφος, δουλεύει για μια τοπική εφημερίδα στο Μάντσεστερ]

And how about your brother? Is he a reporter too
[ενντ χάου αμπάουτ, γιόρ μπράδερ? ιζ χι, ε ριπόρτερ του][ και σχετικά με τον αδελφό σου? είναι και αυτός δημοσιογράφος?]

No, he isn't. He's a police officer. He works in a police station not far from home. Amy works with Tim in the same police station. She comes from Buxton.
[νο, χι ιζν-τ, χιζ ε πολίς όφισερ, χι γουόρξ, ιν ε πολίς στέισν, νοτ φαρ φρομ χομ, έιμι γουόρξ, γουίθ τιμ, ιν δε σέιμ, πολίς στέισν, σι καμς, φρομ μπούξτον] [ όχι δεν είναι, είναι αστυφύλακας. Δουλεύει σε ένα αστυνομικό τμήμα, όχι μακριά από το σπίτι. Η Εϊμμυ δουλεύει με τον Τιμ στο ίδιο αστυνομικό τμήμα. Αυτή κατάγεται από το Μπούξτον.

Where's Buxton? 
[γουέρζ Μπούξτον] [που είναι το Μπούξτον]


Buxton is a little town close to Manchester. People from Buxton often go to Manchester for shopping. 
Μπούξτον ιζ ε λιτλ τάουν, κλόουζ του μάν-τσεστερ, πιπλ φρομ Μπούξτον, όφεν γκόου του μάν-τσεστερ, φορ σόπινγκ] [ Το Μπούξτον είναι μια κωμόπολη κοντά στο Μάντσεστερ, οι άνθρωποι από το Μπούξτον συχνά πηγαίνουν στο Μάντσεστερ για ψώνια]

Now we know everything about your family. Do you want to ask anything about our family
νάου ουί νόου, έβριθινγκ αμπάουτ γιόρ φάμιλι, ντου γιού γουόν-τ, του ασκ ένιθινγκ, αμπάουτ άουαρ φάμιλι? [ Τώρα ξέρουμε τα πάντα για την οικογένεια σου. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για την οικογένεια μας?]

Yes, I do. What..? 
γιές άι ντου, γουάτ..?] [ ναι, θέλω. τι ..? ]

λεξιλόγιο

reporter = ριπορτερ = δημοσιογράφος
local = λόκαλ = τοπικός / η / ο
newspaper = νιουζπεϊπερ = εφημερίδα
police officer = πολίς όφισερ = αστυφύλακας
police station = πολίς στέισν = αστυνομικό τμήμα

police = πολίς = αστυνομία
same = σέιμ = ιδιος / α / ο
come from = καμ φρομ = κατάγομαι
town = τάουν = πόλη ( μικρή )
close to = κλόουζ του = κοντά σε

people = πιπλ = άνθρωποι
often = όφεν =συχνά
shopping = σόπινγκ = ψώνια
everything = έβριθινγκ = όλα, τα πάντα
anything = ένιθινγκ = κάτι / τίποτα

Άσκησης

1) δώσε μια σύντομη θετική και αρνητική απάντηση

a) Do you work for a bank?//.................    ....................
b) Do you like monica?///////.................    ....................
c) Do you want anything?///.................    ....................
e) Do you know anything?/.................    ....................
f) Do you  want to ask?/////.................    ....................

2) μετάφρασε και πρόφερε στα αγγλικά

a) Does your father still work
...............................................................................................................................
b) People from Buxton often go to Manchester for shopping.
...............................................................................................................................
c) Do you want to ask anything about our family?
...............................................................................................................................


πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σου αναφέρω ότι για να πας στο επόμενο μάθημα πρέπει να μάθεις να γράφεις και να προφέρεις όλα τα από πάνω. Με την χορηγία του world look και με κάθε επιφύλαξη πνευματικών δικαιωμάτων καλή ανάγνωση.

για απορίες μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου από εδώ

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Leave a Reply

Pesquisar

Search

world look - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by world-look.blogspot.gr.